Mag-bandilyo, magpatunog hiton SIRENA ngan magbalay-balay.

Pag-gamit han BUSAG nga bandera pagpahibaro han level 0 nga Alerto.

Pagpahibaro han posibilidad nga magkamay-ada STORM SURGE hinungdan han ti-arabot nga makusog nga bagyo.

Share This