Iseguro an mga ginpapakabuhian (tindahan, umahan, mga mananap, baluto ngan iba pa).

Mag-andam pag-ebakwet an mga bulnerable/ delikado nga sektor (PWD, mga lagas, burod/nagpapasuso).

Padayon nga pamati ha mga pahibaro tikang ha PAGASA ngan mangaro hin impormasyon ha barangay mahitungod han makusog nga bagyo.

Share This