Pag-andam/koordinasyon ha mga Evacuation Centers. 

Pagdeklara ha agap nga pag-ebakwet han mga bulnerable/ delikado  nga sector [PWD, mga lagas, burod/nagpapasuso, mga bata].

Paghatag han mga reliefs: pagkaon, medical ngan hygiene kits han mga bulnerable nga sektor.*Pagseguro han kamurayawan ngan seguridad han mga Evacuation Centers ngan bug-os nga barangay.

Padayon nga pakipagsumpayon ha MDRRMO hiton municipyo.

Share This