Pagdeklara para han ngatanan nga PWERSAHAN NGA PAG-EBAKWET han mga residente harani hiton delikado nga lugar.

Pagsunod han padayon nga mga buruhaton han mga Evacuation Centers.

Kabulig han Salcedo Disaster Emergency Response Team (SDERT), padayon nga pagbantay han seguridad ha mga Evacuation Centers ngan ha bug-os nga barangay, pagseguro nga ngatanan nga residente aadto hin talwas na lugar.

Padayon nga pakipagsumpayan ha MDRRMO hiton municipyo.

Share This