Mag-bandilyo, magpatunog hiton SIRENA ngan mag balay-balay.

Mag-bandilyo, magpatunog hiton SIRENA ngan magbalay-balay.

Pag-gamit han ORANGE nga bandera pagpahibaro han level 2 nga Alerto.

Magbagting ma 10 ka beses sakob hin 5 minutos, buhaton hit aga, odto, kulop ngan gab-i.

Ipahibaro an posibilidad nga pagkamay-ada STORM SURGE hinungdan han tiarabot nga makusog nga bagyo.

Share This