Pag-gamit han PULA nga Bandera pagpahibaro han Level 3 nga Alerto.

Likayi an dagat ngan suba nga bangin tigda nga humataas an taob o makusog nga uran.

Share This